Thông báo KQLCNT gói thầu Cung cấp vật tư tổng hợp phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu Cung cấp vật tư tổng hợp phát sinh tháng 2 năm 2019

Kết quả lựa chọn Nhà thầu:

    1. Tên Nhà thầu đ­ược đề nghị trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thống Nhất.

  • Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT) là: 656.370.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi sáu triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn).
  • Thời gian cung cấp: 30 ngày kể từ ngày có văn bản đặt hàng.
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
  • Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

     2. Các nhà thầu không trúng thầu:

  • Nhà thầu xếp thứ 2 là Công ty TNHH MTV TM&DV Bình An Anh;
  • Nhà thầu xếp thứ 3 là Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Duy Ngọc.