Thông báo KQLCNT gói thầu "Đại tu hệ thống tổng đài Motorola phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu "Đại tu hệ thống tổng đài Motorola phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau:

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên:

  • Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Gia Ngân – Thế Kỷ;
  • Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 3.268.810.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm mười nghìn đồng chẵn);
  • Loại hợp đồng: Trọn gói;
  • Thời gian hoàn thành công tác đại tu: 60 ngày tính kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công đến khi kết thúc chạy thử 72 giờ.

2. Các Nhà thầu không trúng thầu:

  • Công ty cổ phần hệ thống thông tin và dịch vụ công nghệ ISTS: HSDT của Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật quy định trong HSMT;
  • Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Tiến: Nhà thầu có giá chào thầu xếp hạng thứ 2.

3. Kế hoạch ký kết Hợp đồng:

Để sớm triển khai ký kết Hợp đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời đại diện hợp pháp và các nhân sự liên quan của Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Gia Ngân – Thế Kỷ tham dự cuộc họp để thống nhất hoàn thiện và ký kết Hợp đồng.

  • Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh;
  • Thời gian: 09h00 ngày 18/03/2019