Banner
Banner

Tỉ giá

Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD 15705.78 15800.58 16069.27
CAD 17366.39 17524.11 17822.11
CHF 23186.03 23349.48 23746.54
DKK 0 3413.73 3520.74
EUR 25672.02 25749.27 26522.6
GBP 29668.95 29878.1 30144.06
HKD 2916.67 2937.23 2981.21
INR 0 325.81 338.59
JPY 206.62 208.71 214.76
KRW 18.35 19.32 20.86
KWD 0 76347.96 79343.65
MYR 0 5511.99 5583.34
NOK 0 2498.22 2576.53
RUB 0 362.77 404.24
SAR 0 6171.84 6414
SEK 0 2375.72 2435.52
SGD 16834.17 16952.84 17137.99
THB 751.49 751.49 782.84
USD 23150 23150 23270
Số lượt truy cập 313.528

Đang trực tuyến 3

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác