Thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp thiết bị giảm rung và lò xo chổi than phát sinh tháng 02 năm 2019

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh Thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp thiết bị giảm rung và lò xo chổi than phát sinh tháng 02 năm 2019

Kết quả lựa chọn Nhà thầu:

     1.  Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần thương mại và tư vấn công nghệ Minh Anh.

  • Giá trị đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT 10%) là: 214.830.000  đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười bốn nghìn, tám trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).
  • Thời gian cung cấp: 45 ngày kể từ ngày có văn bản đặt hàng.
  • Loại Hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

       2.  Các nhà thầu không trúng thầu:

     -   Công ty Cổ phần thương mại và kỹ thuật Vintec là Nhà thầu xếp thứ 2 ;

   -  Công ty TNHH thương mại và xây dựng GK Việt Nam (không đáp ứng về tính hợp lệ của Nhà thầu theo bản yêu cầu chào giá).