Banner
Banner

Tỉ giá

Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD 15800.83 15896.21 16166.55
CAD 17309.88 17467.08 17764.13
CHF 23181.62 23345.04 23742.06
DKK 0 3413.84 3520.85
EUR 25681.53 25758.81 26532.46
GBP 30893.17 31110.95 31387.92
HKD 2926.18 2946.81 2990.94
INR 0 327.58 340.43
JPY 206.48 208.57 214.68
KRW 18.31 19.27 20.81
KWD 0 76107.25 79093.6
MYR 0 5562.18 5634.19
NOK 0 2524.2 2603.32
RUB 0 368.53 410.65
SAR 0 6163.51 6405.36
SEK 0 2448.79 2510.44
SGD 16925.64 17044.95 17231.13
THB 752.85 752.85 784.25
USD 23110 23110 23230
Số lượt truy cập 346.945

Đang trực tuyến 7

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác