Banner
Banner

Tỉ giá

Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD 15528.61 15622.34 15888.01
CAD 17129.15 17284.71 17578.65
CHF 23075.67 23238.34 23633.51
DKK 0 3386.94 3493.11
EUR 25477.85 25554.51 26322
GBP 29648.8 29857.8 30123.58
HKD 2921.89 2942.49 2986.55
INR 0 322.59 335.25
JPY 206.86 208.95 215.01
KRW 18.27 19.23 20.77
KWD 0 76205.84 79195.96
MYR 0 5524.01 5595.52
NOK 0 2501.04 2579.44
RUB 0 362.72 404.18
SAR 0 6171.49 6413.65
SEK 0 2376.71 2436.54
SGD 16815.72 16934.26 17119.21
THB 753.32 753.32 784.75
USD 23140 23140 23260
Số lượt truy cập 332.043

Đang trực tuyến 14

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác