Thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp Van và màng van phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp Van và màng van phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau:

 1. Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên:
 • Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Hoa Việt và Công ty An Phú;
 • Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 6.642.873.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm bảy mươi ba nghìn đồng chẵn);
 • Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;
 • Tiến độ cấp hàng: 60 ngày tính kể từ ngày có đơn đặt hàng của Chủ đầu tư.
 1. Các Nhà thầu không trúng thầu:
 • Công ty TNHH giải pháp và thiết bị công nghiệp: HSDT của Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực kinh nghiệm quy định của HSMT;
 • Công ty cổ phần cơ điện ASEAN: HSDT của Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật theo quy định của HSMT;
 • Liên danh Công ty QS và Công ty Technovi: Nhà thầu có HSDT được đánh giá xếp hạng thứ 2.
 • Liên danh Công ty Linh Huy và Công ty Hà Anh: Nhà thầu có HSDT được đánh giá xếp hạng thứ 3.
 1. Kế hoạch ký kết Hợp đồng:

Để sớm triển khai ký kết Hợp đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời đại diện hợp pháp và các nhân sự liên quan của Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty Hoa Việt và Công ty An Phú tham dự cuộc họp để thống nhất hoàn thiện và ký kết Hợp đồng.

 • Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh;
 • Thời gian: 09h00 ngày 20/03/2019.