Thông báo KQLCNT gói thầu "Thí nghiệm hiệu chỉnh Tổ máy số 3 trước, trong và sau khi đại tu phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu "Thí nghiệm hiệu chỉnh Tổ máy số 3 trước, trong và sau khi đại tu phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau:

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên:

  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc;
  • Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 1.962.400.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn);
  • Loại hợp đồng: Trọn gói;
  • Thời gian hoàn thành công tác TNHC: 60 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao thiết bị, mặt bằng cho nhà thầu.

2. Các Nhà thầu không trúng thầu:

  • Công ty TNHH đầu tư và phát triển Nhật Phương: HSDT của Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá sơ bộ theo quy định của HSMT;
  • Công ty cổ phần nghiên cứu và thí nghiệm điện: Nhà thầu có HSDT được đánh giá xếp hạng thứ 2.

3. Kế hoạch ký kết Hợp đồng:

Để sớm triển khai ký kết Hợp đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời đại diện hợp pháp và các nhân sự liên quan của Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc tham dự cuộc họp để thống nhất hoàn thiện và ký kết Hợp đồng.

  • Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh;
  • Thời gian: 10h00 ngày 21/03/2019