Thông báo KQLCNT gói thầu "Đại tu, chống ăn mòn hóa chất các bể chứa của hệ thống xử lý nước thải chính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu "Đại tu, chống ăn mòn hóa chất các bể chứa của hệ thống xử lý nước thải chính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau:

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên:

  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hương Việt;
  • Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 2.576.335.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm bảy mươi sáu triệu, ba trăm ba mươi năm nghìn đồng chẵn);
  • Loại hợp đồng: Trọn gói;
  • Thời gian hoàn thành công tác đại tu: 45 ngày tính kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công đến khi kết thúc chạy thử 72 giờ.

2. Các Nhà thầu không trúng thầu:

  • Liên danh Công ty CP dịch vụ kỹ thuật công nghiệp hóa chất – Công ty TNHH hóa chất xây dựng quốc tế Kretop: Thành viên liên danh là Công ty TNHH hóa chất xây dựng quốc tế Kretop chưa có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
  • Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phú Gia: HSDT của Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật theo quy định của HSMT;
  • Viện khoa học công nghệ xây dựng: Nhà thầu có HSDT được đánh giá xếp hạng thứ 2.

3. Kế hoạch ký kết Hợp đồng:

Để sớm triển khai ký kết Hợp đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời đại diện hợp pháp và các nhân sự liên quan của Nhà thầu trúng thầu là Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hương Việt tham dự cuộc họp để thống nhất hoàn thiện và ký kết Hợp đồng.

  • Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh;
  • Thời gian: 09h00 ngày 21/03/2019