Thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp phần mềm và thiết bị công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp phần mềm và thiết bị công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau:

 1. Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên:
 • Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH máy tính NÉT;
 • Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 1.011.480.500 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm mười một triệu, bốn trăm tám mươi nghìn, năm trăm đồng chẵn);
 • Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;
 • Tiến độ cấp hàng: 60 ngày tính kể từ ngày có đơn đặt hàng của Chủ đầu tư.
 1. Các Nhà thầu không trúng thầu:
 • Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Trí Nam: Hiệu lực của bảo đảm dự thầu ngăn hơn thời gian quy định của HSMT;
 • Công ty cổ phần đầu tư thương mại và kỹ thuật Lương Gia: HSDT của Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực kinh nghiệm theo quy định của HSMT;
 • Công ty cổ phần Phúc Thành Việt Nam: Nhà thầu có giá chào thầu xếp hạng thứ 2.
 1. Kế hoạch ký kết Hợp đồng:

Để sớm triển khai ký kết Hợp đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời đại diện hợp pháp và các nhân sự liên quan của Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH máy tính NÉT tham dự cuộc họp để thống nhất hoàn thiện và ký kết Hợp đồng.

 • Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh;
 • Thời gian: 10h00 ngày 12/03/2019.