Thông báo KQLCNT gói thầu Cung cấp thép, nhôm tấm và máy sạc điện ắc quy phát sinh tháng 1 năm 2019

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu Cung cấp thép, nhôm tấm và máy sạc điện ắc quy phát sinh tháng 1 năm 2019:

     1. Tên Nhà thầu đ­ược đề nghị trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thống Nhất.

  • Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT) là: 88.693.275 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi ba nghìn, hai trăm bảy mươi lăm đồng).
  • Thời gian cung cấp: 20 ngày kể từ ngày có văn bản đặt hàng.
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
  • Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

      2. Các nhà thầu không trúng thầu:

  • Nhà thầu xếp thứ 2 là Công ty TNHH MTV TM&DV Bình An Anh;
  • Nhà thầu xếp thứ 3 là Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Duy Ngọc.