Thông báo KQLCNT gói thầu Cung cấp pa lăng xích, van tay, bình ắc quy, máy nạp và máy hàn phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu Cung cấp pa lăng xích, van tay, bình ắc quy, máy nạp và máy hàn phát sinh tháng 2 năm 2019

Kết quả lựa chọn Nhà thầu:

     1. Tên Nhà thầu đ­ược đề nghị trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thống Nhất.

  • Giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT) là: 276.980.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).
  • Thời gian cung cấp: 45 ngày kể từ ngày có văn bản đặt hàng.
  • Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
  • Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

      2. Các nhà thầu không trúng thầu:

  • Nhà thầu xếp thứ 2 là Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Duy Ngọc;
  • Nhà thầu xếp thứ 3 là Công ty TNHH MTV TM&DV Bình An Anh.