Thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp Bộ định vị van khí các loại phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo KQLCNT gói thầu "Cung cấp Bộ định vị van khí các loại phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau: 

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên:

  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco;
  • Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 515.093.700 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười năm triệu, không trăm chín mươi ba nghìn, bảy trăm đồng chẵn);
  • Loại hợp đồng: Trọn gói;
  • Tiến độ cấp hàng: 60 ngày tính kể từ ngày có đơn đặt hàng của Chủ đầu tư.

2. Các Nhà thầu không trúng thầu:

  • Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng và thương mại HPT: E-HSDT của Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực kinh nghiệm theo quy định của E-HSMT;
  • Công ty cổ phẩn thương mại và dịch vụ Ánh sáng Thăng Long; E-HSDT của Nhà thầu không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật theo quy định của E-HSMT;
  • Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Năng Lượng: E-HSDT của Nhà thầu được đánh giá xếp hạng thứ 2.

3. Kế hoạch ký kết Hợp đồng:

Để sớm triển khai ký kết Hợp đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời đại diện hợp pháp và các nhân sự liên quan của Nhà thầu trúng thầu là Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco tham dự cuộc họp để thống nhất hoàn thiện và ký kết Hợp đồng.

  • Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh;
  • Thời gian: 14h00 ngày 05/04/2019