Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức đối thoại tại nơi làm việc quý II năm 2019

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Quy định đối thoại tại nơi làm việc trong Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc Quý II năm 2019.

           Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Sinh Nghĩa – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc, các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc, Trưởng, phó đơn vị, chuyên viên pháp chế, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn và các thành viên của Ban đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ.

         Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc thông báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện chế độ chính sách, Thỏa ước Lao động tập thể… của Công ty 6 tháng đầu năm 2019.

          Tiếp đó, Hội nghị đã thảo luận những giải pháp thực hiện Kế hoạch số 700/KH-NĐQN của Hội đồng quản trị Công ty nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019: Đảm bảo nguồn cấp than ổn định, đầy đủ, các tổ máy phát điện có độ sẵn sàng cao, thực hiện tốt công tác thị trường điện; Hoàn thành các chỉ tiêu về đầu tư xây dựng; Thực hiện đầy đủ các giải pháp bảo đảm môi trường tại nhà máy; Nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý điều hành công việc; Triển khai kiện toàn cơ cấu mô hình tổ chức, sắp xếp định biên lao động các đơn vị; Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực..

          Với tinh thần thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đại diện cho tập thể NLĐ của các phòng ban, phân xưởng đã có các ý kiến, kiến nghị tới Lãnh đạo Công ty về việc cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca, công tác cấp phát bồi dưỡng độc hại và xây dựng quy định cụ thể về giải quyết chế độ hưu trí đối với lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… Bên cạnh việc giải đáp những ý kiến, kiến nghị của NLĐ tại Hội nghị, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc Công ty và đồng chí Phạm Xuân Toàn – Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng khẳng định: Ban lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để NLĐ yên tâm công tác thông qua những cơ chế chính sách phù hợp; đồng thời cũng đề nghị mỗi NLĐ Công ty cần tiếp tục nỗ lực thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2019 của Công ty. Tại Hội nghị, đồng chí Phó Tổng Giám đốc Công ty và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thông báo về kế hoạch Công ty tổ chức tham quan, nghỉ mát cho người lao động trong năm 2019, theo đó Công ty sẽ tổ chức tour tham quan trong nước cho người lao động trong khoảng thời gian từ tháng 8 – 10/2019.

           Buổi đối thoại định kỳ Quý II năm 2019 của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh là dịp để NLĐ Công ty có dịp bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình, được tham gia đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, cũng như tham gia vào quá trình quản lý và phát triển doanh nghiệp. Qua đó, lãnh đạo Công ty cũng hiểu hơn những trăn trở, khúc mắc của người lao động và có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.


  • Bùi Thùy Ninh - Nguyễn Thị Nga