Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh năm 2019

Sáng ngày 23/4/2019, Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019 của QTP. ÔngTrần Việt Anh, PTGĐ – Người đại diện phần vốn của EVNGENCO1 đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCPNĐ Quảng Ninh.

Tại Đại hội, 32 cổ đôngvà đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 440.456.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,88% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đã về tham dự Đại hội. Về phía Tổng công ty Phát điện 1, các đại biểu tham dự gồm có ông Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng Giám đốc, lãnh đạo Tổng công ty và đại diện các Ban chuyên môn.

 

Lễ khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của CTCPNĐ QuảngNinh đã thông qua và biểu quyết với sự nhất trí cao các nội dung: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2018 và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Mức lương, thù lao của người quản lý năm 2018 và dự kiến mức lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đã nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

  • Sản lượng điện sản xuất: 7,726 tỷ kWh;
  • Sản lượng điện thương phẩm: 6,991 tỷ kWh;
  • Tổng doanh thu: 9.674 tỷ đồng;
  • Tổng chi phí: 9.310 tỷ đồng;

Tổng lợi nhuận: 364 tỷ đồng.

Ông Ngô Sinh Nghĩa – Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ thay mặt HĐQT và Ban điều hành báo cáo tại Đại hội

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành, ông Ngô Sinh Nghĩa – Ủyviên HĐQT, Phó TGĐ Công ty cam kết Công ty sẽ đoàn kết phấn đấu thực hiện nhiệm vụ sản xuất điện, nghiêm túc thực hiện cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ đối với công tác đấu thầu nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo lợi ích của Cổ đông.

Đại hội cũng đã kiện toàn công tác nhân sự với việc bầu ông TrầnViệt Anh, Phó TGĐ – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 1 tham gia Hội đồng quản trị Công ty. Sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã bầu ông Trần Việt Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCPNĐ QuảngNinh, kể từ ngày 23/4/2019.

Ông Trần Việt Anh trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Phát biểu nhậm chức, ông Trần Việt Anh, tân Chủ tịch HĐQT Công ty đã cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và xin hứa sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành trọng trách mới được giao phó, cùng các thành viên HĐQT lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn thách thức và đạt tới thành công.

Ông Trần Việt Anh phát  biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh trong năm 2018 và đề nghị: Công ty cần quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện “Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động”, nâng cao độ tin cậy và hiệu suất các Tổ máy, giảm tiêu hao nhiên liệu… để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng Giám đốc TCT Phát điện 1 phát biểu tại Đại hội

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh đã kết thúc tốt đẹp.

 


  • Nguyễn Thị Nga - P. TCNS