Đoàn Công tác GENCO1 thăm và kiểm tra kết quả Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động 6 tháng đầu năm 2018

Ông Nguyễn Khắc Sơn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1 thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) về kết quả thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động 6 tháng đầu năm 2018.

           Ngày 27/7/2018, đoàn công tác của Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) do Ông Nguyễn Khắc Sơn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1 cùng các Ban của EVNGENCO1 đã đến làm việc với Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) về kết quả thực hiện đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và tăng năng suất lao động (NSLĐ) của QTP 6 tháng đầu năm 2018. 

Đoàn công tác của EVNGENCO1 làm việc với QTP về kết quả thực hiên đề án Nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ 6 tháng đầu năm 2018

           Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện phía QTP Ông Ngô Sinh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đề án, trong 6 tháng đầu năm 2018, QTP đã tuân thủ phương thức điều độ, vận hành các Tổ máy đáp ứng yêu cầu phát điện của hệ thống. Tổng sản lượng điện bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 6 tháng đầu năm 2018 đạt 3,678 tỷ kWh, bằng 105,8% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018 và bằng 60,2% so với kế hoạch  năm, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2017.

           So với các chỉ tiêu vận hành ổn định tin cậy trong đề án như: Hệ số khả dụng thực hiện đạt 97,02%  so với chỉ tiêu là 88,63%; tỷ lệ dừng máy do sự cố đạt 1,46% so với chỉ tiêu là 2,74%; tỷ lệ dừng máy do bảo dưỡng đạt 1,52% so với chỉ tiêu là 8,63%.

           Chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh như: Tỷ lệ điện tự dùng đạt 9,59% so với chỉ tiêu là 9,92%; suất tiêu hao nhiệt là 11.063,2 kJ/kWh vượt so với chỉ tiêu là 11.024,7 kJ/kWh nguyên nhân là vào những thời điểm tháng 5/2018 và nửa đầu tháng 6 nước thủy triều xuống thấp dẫn đến lưu lượng nước vào kênh tuần hoàn không đủ làm thiếu nước làm mát cho các Tổ máy cùng với ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng nên nhiệt độ nước làm mát đầu vào bình ngưng thường xuyên ở mức cao (từ 360C ÷ 380C), vượt quá nhiệt độ thiết kế nước làm mát đầu vào bình ngưng (max là 340C), dẫn đến chân không bình ngưng tăng cao làm suất hao nhiệt tăng cao và phải kèm dầu FO để duy trì vận hành các Tổ máy.

Song song với các chỉ tiêu khác, chỉ tiêu năng suất lao động đều đạt như điện thương phẩm/lao động đạt 4,04 triệu kWh/người, số lao động/đơn vị công suất lắp đặt đạt 0,76 người/MW, so với chỉ tiêu là 0,81 người/MW.

Bên cạnh đó các chỉ tiêu về lành mạnh hóa tài chính so với chỉ tiêu trong đề án đều đạt.

Để bảo đảm tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ từ nay đến hết năm 2018 và giai đoạn 2019-2020, QTP đã đề ra các giải pháp nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Hoàn thiện mô hình, cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị, trình độ năng lực chuyên môn của CBCNV: Tăng cường công tác kiểm tra kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ đối với các chức danh, thực hiện đánh giá năng lực chuyên môn các chức danh một cách khách quan, minh bạch thông qua kết quả thi chức danh, nâng bậc được chấm trên phầm mềm, kết hợp với quá trình đào tạo thường xuyên theo chuyên đề hoặc đột xuất.

Thực hiện tốt công tác thị trường điện: Chủ động, linh hoạt vận hành các Tổ máy trong thị trường điện hoạt động chào giá, đảm bảo chỉ tiêu hiệu quả kinh tế. Đảm bảo tính khả dụng cao các Tổ máy, vận hành ổn định tin cậy. Đối với các đơn vị sửa chữa cần đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Giảm suất sự cố: Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình trạng vận hành an toàn, ổn định và tuổi thọ của thiết bị.

Nâng cao độ sẵn sàng, tin cậy trong vận hành: Thực hiện tốt công tác sửa chữa thường xuyên, cung cấp vật tư thiết bị kịp thời, chất lượng phục vụ sửa chữa thường xuyên phải được nâng cao trình độ tay nghề của thợ sửa chữa. Nâng cao khả năng nắm bắt, ngăn ngừa sự cố thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công tác sửa chữa, xử lý sự cố thiết bị.

Đảm bảo nguồn vốn của Công ty: Quản lý chặt chẽ các khoản mục chi phí phát sinh trong năm trên cơ sở các mục tiêu tối ưu hóa chi phí. Tận dụng tối đa các ưu thế trên thị trường phát điện cạnh tranh nhằm tối đa hóa doanh thu từ thị trường. Tối đa hóa lợi nhuận, phấn đấu đạt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Giai đoạn năm 2019 – 2020:

Hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý điều hành thực hiện. Thực hiện các giải pháp tài chính đồng bộ, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo tối ưu dòng tiền và nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch, giám sát đánh giá thực hiện kế hoạch; Bám sát kế hoạch sản lượng điện Qc giao hàng năm để từ đó đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác vận hành các Tổ máy với phương châm luôn đảm bảo đạt kế hoạch Qc đã được giao. Nâng cao hiệu quả quản lý lao dộng, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực.

Tiếp tục thúc đẩy các sáng tiến cải tiến kỹ thuật, lao động, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý. Củng cố thiết bị để nâng cao hệ số khả dụng của Tổ  máy, sẵn sàng phát điện ở tải cao khi được Hệ thống huy động. Triển khai đồng bộ, quyết liệt kế hoạch tối ưu hóa chi phí trong mọi hoạt động của Công ty hàng năm, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Thực hiện tốt công tác thị trường điện, chào giá.

Tại buổi làm việc với QTP, Ông Nguyễn Khắc Sơn - Tổng Giám đốc EVNGENCO1 đã nêu rõ những khó khăn thách thức, mục tiêu cụ thể cần thực hiện để nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ trong toàn Tổng Công ty Phát điện 1 nói chung và QTP nói riêng. Ông Nguyễn Khắc Sơn đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 và đề nghị QTP cần tập trung các giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt công tác vận hành các Tổ máy an toàn liên tục, kinh tế mang lại hiệu quả từ sản xuất kinh doanh cho đơn vị, đảm bảo an toàn lao động, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2018.


  • Lê Anh Tuấn - VP. Công ty


Các Tin khác