Phê duyệt triển khai mua sắm phương tiện BVCN đợt 1 năm 2019