Thông báo mời tham gia chào giá gói thầu "Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 4B"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời tham gia chào giá gói thầu "Sửa chữa động cơ Quạt tải bột 4B" như sau:

- Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ 08h00 ngày 11/10/2019 đến 15h00 ngày 15/10/2019 (trong giờ hành chính);

- Thời điểm đóng thầu: 15h00 ngày 15/10/2019