Thông báo mời tham gia chào giá gói thầu "Sửa chữa động cơ Quạt gió chính 2A"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời tham gia chào giá gói thầu "Sửa chữa động cơ Quạt gió chính 2A" như sau:

- Thời gian phát hành bản yêu cầu chào giá: từ 14h00 ngày 24/09/2019 đến 15h00 ngày 27/09/2019 (trong giờ hành chính);

- Thời điểm đóng thầu: 15h00 ngày 27/09/2019.