Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu cung cấp thiết bị giảm rung và lò xo chổi than phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu cung cấp thiết bị giảm rung và lò xo chổi than phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

  • Công ty cổ phần thương mại và tư vấn công nghệ Minh Anh;
  • Công ty TNHH Thương mại và xây dựng GK Việt Nam;
  •  Công ty CP Thương mại và kỹ thuật Vintec.

Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Sửa chữa biến tần phát sinh tháng 1 năm 2019.

  1. Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 08 giờ 00 phút ngày 15/03/2019, đến 13 giờ 15 phút ngày 19/03/2019 (trong giờ hành chính).

.

 

 
Các Tin khác