Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu cung cấp modul phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảnh ninh Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu cung cấp modul phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

  • Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu Hoàng Hải;
  • Công ty TNHH thương mại dịch vụ SHT ;
  •  Công ty Cổ phần cơ điện mỏ Tiến Đạt.

Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu cung cấp modul phát sinh tháng 2 năm 2019.

  1. Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 08 giờ 00 phút ngày 15/03/2019, đến 10 giờ 15 phút ngày 19/03/2019 (trong giờ hành chính).
Các Tin khác