CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

THƯ MỜI

QUAN TÂM CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2019. Công ty kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Hồ sơ quan tâm tới Công ty về việc tổ chức các chương trình đào tạo như sau:

TT Chương trình đào tạo Đối tượng Số lượng học viên Thời gian Địa điểm đào tạo dự kiến Ghi chú
1 Đào tạo kỹ năng điều tra phân tích sự cố cho công nhân vận  hành QĐ, PQĐ phân xưởng Vận hành, Trưởng, phó phòng Kỹ thuật, Chuyên viên phụ trách lò hơi, tuabin phòng KT, Trưởng ca, Trưởng kíp, trưởng khối, Lò trưởng, máy trưởng PX Vận hành 80 người 06 ngày Quảng Ninh  
2 Kiểm tra đánh giá không phá hủy Công nhân phân xưởng Cơ nhiệt 6 người 37 ngày Quảng Ninh Thời hạn 05/6/2019
3 Bồi dưỡng kiến thức, tập huấn nghiệp vụ về phòng chống tham nhũng, về luật hình sự Cán bộ quản lý, chuyên viên các đơn vị Ngắn hạn 01-03 ngày Quảng Ninh  
4 Đào tạo các kỹ năng mềm cho CBCVN Công ty Cán bộ quản lý, cán bộ diện quy hoạch,chuyên viên các đơn vị 110 người/lớp 01-02 ngày/khóa Quảng Ninh  
5 Đào tạo Văn hóa doanh nghiệp Cán bộ quản lý, chuyên viên, Tổ trưởng, trưởng kíp, Công đoàn tổ… 130 người/lớp 02 ngày/lớp Quảng Ninh Thời hạn 10/6/2019
6 Chuẩn hóa năng lực tiếng anh Cán bộ, chuyên viên 80 người 3,5 tháng Quảng Ninh  
7 Huấn luyên an toàn vệ sinh lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 Cán bộ công nhân viên thuộc đối tượng nhóm 3 trong Công ty 680 người 02 ngày Tại Công ty  
8 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng Cán bộ, chuyên viên 80 người 02 ngày Tại Công ty  

 

 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ký hợp đồng trực tiếp.
 • Hồ sơ quan tâm bao gồm:
 • Thư quan tâm;
 • Đề xuất nội dung đào tạo, giảng viên (kèm CV của giảng viên);
 • Đề xuất chi phí cho chương trình đào tạo (Đã bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí khác…đảm bảo trọn gói để hoàn thành chương trình đào tạo);
 • Đề xuất điều chỉnh, bổ sung đề cương chương trình (nếu có)
 • Các tài liệu khác do Nhà thầu tự cung cấp.
 • Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:
 • Bà Phạm Thị Lan Anh - Phòng Tổ chức và Nhân sự, Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh, điện thoại: 0983752362, email: anhpt2310@gmail.com;
 • Ông Trần Văn Trưởng - Phòng Tổ chức và nhân sự, Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh, điện thoại: 0989666233, email: tranvantruong82@gmail.com;
 • Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ quan tâm: 17:00 ngày 30/6/2019.

 Riêng chương trình đào tạo "Kiểm tra đánh giá không phá hủy", thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là ngày 05/6/2019.

Riêng chương trình đào tạo "Văn hóa doanh nghiệp", thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là ngày 10/6/2019.

 • Nhà thầu quan tâm có thể gửi hồ sơ được ký, đóng dấu hợp pháp tới Công ty qua địa chỉ sau: Phòng Tổ chức và nhân sự, Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh, Tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Nhà thầu./.


 • Trần Văn Trưởng - TCNS