Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp servovalve moog phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp servovalve moog phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

  • Công ty cổ phần tự động hóa Ametech;
  • Công ty cổ phần VINZA;
  • Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Vintec.

Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp servovalve moog phát sinh tháng 2 năm 2019.

Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 08 giờ 00 phút ngày 15/03/2019, đến 15 giờ 00 phút ngày 21/03/2019 (trong giờ hành chính).
Các Tin khác