Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp vật tư tổng hợp phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp vật tư tổng hợp phát sinh tháng 2 năm 2019

Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu: 

  • Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thống Nhất;
  • Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Duy Ngọc;
  • Công ty TNHH MTV TM&DV Bình An Anh.

Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp vật tư tổng hợp phát sinh tháng 2 năm 2019.

Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 08 giờ 00 phút ngày 15/03/2019, đến 09 giờ 00 phút ngày 21/03/2019 (trong giờ hành chính).
Các Tin khác