Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty

Sáng ngày 21/6/2022, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty.

 

       Nhằm tăng cường, kiện toàn cán bộ quản lý các phân xưởng để bộ máy đủ mạnh thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty, từ đây Công ty cũng xây dựng kế hoạch, có chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận thay thế lớp cán bộ chuẩn bị nghỉ chế độ theo quy định. Trong tháng 5 vừa qua, Lãnh đạo Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức đánh giá Chương trình hành động của các ứng viên để từ đó lựa chọn nhân sự phù hợp, đáp ứng yêu cầu của vị trí chức danh cần bổ nhiệm là Phó Quản đốc: Phân xưởng Hóa, Phân xưởng Nhiên liệu và Phân xưởng Vận hành.

       Có 17 ứng viên là nhân sự trong quy hoạch vị trí chức danh cần bổ nhiệm và tương đương đã được phê duyệt tham dự, sau khi xây dựng chương trình hành động, các ứng viên trình bày chương trình hành động và trả lời các câu hỏi phỏng vấn của Hội đồng đánh giá một cách công khai, minh bạch, khách quan (Hội đồng bao gồm các đồng chí lãnh đạo Công ty, lãnh đạo đơn vị, và mời thêm các cá nhân có liên quan, cần quan tâm).  

       Các chương trình được xây dựng trên cơ sở trình độ, năng lực thực tiễn, thế mạnh của bản thân, mỗi cá nhân. Sau phần trình bày chương trình hành động của từng ứng viên, các thành viên Hội đồng đánh giá đã đặt ra những vấn đề, câu hỏi để ứng viên trả lời, phản biện. Sau đó các thành viên trong Hội đồng có nhận xét, đánh giá, chấm điểm, xếp thứ tự. Nhận xét chung các ứng viên tham gia là người có trình độ chuyên môn tốt, có kinh nghiệm và nắm được quy trình hoạt động của đơn vị; nội dung chương trình hành động được chuẩn bị chu đáo. Phần trình bầy và trả lời phỏng vấn, có ứng viên đã nhìn nhận phân tích bao quát, đánh giá được các hiện trạng, những tồn tại/hạn chế, có đề xuất phương án, giải pháp, định hướng khắc phục tồn tại hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị trong giai đoạn tiếp theo.

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty

       Từ kết quả đánh giá ứng viên, lựa chọn ứng viên có kết quả cao nhất, thực hiện lấy phiếu tín nhiệm, biểu quyết trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Ngày 14/6/2022, Lãnh đạo Công ty đã có quyết định bổ nhiệm: (1) đồng chí đồng chí Vũ Xuân Vượng - Trưởng ca, thuộc Phòng Kỹ thuật giữ chức Phó quản đốc Phân xưởng Vận hành; (2) đồng chí Nguyễn Quý Trọng – Kỹ thuật viên Phân xưởng Nhiên liệu giữ chức vụ Phó Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu; (3) đồng chí Đặng Việt Cường – Trưởng ca, thuộc Phòng Kỹ thuật giữ chức vụ Phó quản đốc Phân xưởng Hóa.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm

       Tại buổi lễ công bố, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty đã chúc mừng các cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm và phân tích, đánh giá năng lực sở trường, đưa ra lộ trình đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trong Công ty. Chủ tịch HĐQT khẳng định 3 Phó Quản đốc mới được bổ nhiệm đều đã được trưởng thành qua thực tiễn tại đơn vị, có chuyên môn phù hợp, được Lãnh đạo Công ty xem xét, đánh giá, lựa chọn trên cơ sở đánh giá toàn diện về phẩm chất và năng lực, tin tưởng các cán bộ được bổ nhiệm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đề nghị các cán bộ tiếp tục rèn luyện, trau dồi năng lực, giữ đoàn kết trong đơn vị. Chủ tịch HĐQT một lần nữa khẳng định công tác đánh giá chương trình hành động để xem xét kiện toàn cán bộ trong Công ty là sự đổi mới, tiến bộ và là cơ hội tốt để bổ nhiệm được người có tài, có đức, đồng thời là động lực để đội ngũ người lao động trong Công ty tiếp tục phát huy, phấn đấu tốt hơn nữa.

Ông Ngô Sinh Nghĩa,  Tổng giám đốc  Công ty phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ quản lý

       Phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ quản lý được bổ nhiệm, Ông Ngô Sinh Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty đề nghị ngay thời gian tới đây, các cán bộ được bổ nhiệm cần bám sát Chương trình hành động đã xây dựng để đưa vào triển khai trong thực tế, cùng tập thể Ban quản đốc nâng cao hiệu quả quản lý điều hành đơn vị, thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ mà Lãnh đạo Công ty giao.

Ông Vũ Xuân Vượng, đại diện cho các cán bộ phát biểu nhận nhiệm vụ

       Đại diện cho các cán bộ bổ nhiệm, ông Vũ Xuân Vượng – Phó quản đốc Phân xưởng Vận hành bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ, cam kết sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình hành động đã đề ra và đoàn kết, đồng lòng vì sự phát triển chung của Công ty./.


  • Phòng HCLĐ
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét