Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh: Thêm 71 đảng viên hoàn thành chương trình Trung cấp lý luận chính trị-hành chính

Chiều 19/5/2022, Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức lễ Bế giảng Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung C268, khóa 2020-2022. Trong số 82 học viên của Khóa C268 có 71 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Lễ bế giảng Lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính C268

      Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa C268 được Đảng bộ Công ty phối hợp với Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ  khai giảng tháng 6 năm 2020 nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công ty  đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ trong thời kỳ mới và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Với việc hoàn thành chương trình đào tạo này,  tỷ lệ đảng viên Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có trình độ trung cấp, cao cấp và cử nhân  lý luận chính trị là 85 người, chiếm 42% trong tổng số đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Phạm Hữu Kiên – Phó hiệu trưởng Trường đào tạo cán bộ

Nguyễn Văn Cừ trao bằng tốt nghiệp cho các học viên tại Buổi lễ

       Sau 2 năm tham gia chương trình đào tạo trung cấp lý luận-hành chính, cán bộ đảng viên Đảng bộ Công ty được trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, Nhà nước và quản lý Nhà nước, công tác dân vận, các quan điểm cơ bản trong đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những nghiệp vụ cơ bản về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể và kỹ năng quản lý, lãnh đạo trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đây là nền tảng rất quan trọng, qua đó hình thành và phát triển ở học viên thế giới quan và phương pháp luận khoa học; hiểu đúng, bảo vệ và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác.

       Theo kết quả đánh giá, xếp loại của Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đối với khóa đào tạo, Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có 08 đảng viên đạt kết quả loại Giỏi và 63 đảng viên đạt kết quả học tập loại Khá. Đó là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc của các đảng viên Công ty, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

       Trao đổi tại buổi lễ Bế giảng, Đồng chí Ngô Sinh Nghĩa – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty đề nghị sau khóa học này, các cán bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng sẽ áp dụng một cách thiết thực, hiệu quả các nội dung của chương trình học vào công việc, chuyên môn, quản lý được phân công tại đơn vị.

       Thời gian tới, Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tiếp tục thực hiện nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và nguồn quy hoạch cán bộ Công ty/.


  • Phạm Văn Huyên