Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Quản lý kỹ thuật Nhà máy năm 2022

Tiếp nối thành công của Hội nghị Quản lý kỹ thuật Nhà máy tổ chức lần đầu tiên năm 2021, ngày 9/5/2022, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Quản lý kỹ thuật Nhà máy năm 2022. Hội nghị là diễn đàn để các đơn vị trong Công ty thảo luận về các chủ đề trong công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng Nhà máy, báo cáo các khó khăn vướng mắc, đồng thời trao đổi và chia sẻ các kinh nghiệm để từ đó tìm ra các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác QLKT vận hành và sửa chữa.

Hội nghị Quản lý kỹ thuật Nhà máy năm 2022

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Ngô Sinh Nghĩa - Tổng giám đốc Công ty; Ông Lê Việt Cường - Phó Tổng giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Tổng giám đốc Công ty cùng Lãnh đạo Phòng ban, Phân xưởng, Trưởng ca Nhà máy và hơn 40 kỹ thuật viên, chức danh vận hành chủ chốt trong Công ty.

Ông Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị

Tổng sản lượng điện sản xuất năm 2021 là 7,172 tỷ kWh, tương ứng với 27.567 giờ vận hành an toàn, 1.440 giờ sửa chữa bảo dưỡng. Đây là kết quả đáng ghi nhận của toàn thể CBCNV Công ty trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh, sự biến động của phụ tải hệ thống điện… Trong 4 tháng đầu năm 2022, Công ty sản xuất điện đạt sản lượng 2,747 tỷ kWh (đạt 35,9% so với KH). Trong thời gian qua, các tổ máy được vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, Công ty đã thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật. Năm 2021, hệ số khả dụng của các tổ máy của Công ty cao hơn so với các năm trước đó, đáp ứng tốt phương thức huy động từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia. Công ty đã tích cực triển khai chỉ đạo của HĐQT Công ty về việc đẩy mạnh việc nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quản lý vận hành, sửa chữa, ứng dụng “chuyển đổi số” trong các hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã trình bày các tham luận về vấn đề kỹ thuật vận hành, sửa chữa của Nhà máy bao gồm: công tác vận hành các Tổ máy, công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, công tác cung ứng vật tư, thiết bị và công tác điều hành ca sản xuất và công tác quản lý hợp đồng sửa chữa thường xuyên với đơn vị cung cấp dịch vụ. Các giải pháp về giảm suất hao nhiệt, suất hao than, giảm thiểu sự cố ống sinh hơi; Giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy; … đã được báo cáo tại Hội nghị.

Hội nghị cũng chỉ ra những nội dung mà các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt trong trong thời gian tới:

  • Suất hao nhiệt của Nhà máy đã giảm so với các năm tuy nhiên chưa có tính ổn định và vẫn còn cao hơn chỉ tiêu trong phương án giá điện. Ngoài các nguyên nhân ảnh hưởng từ yếu tố khách quan (kênh tuần hoàn, điều kiện môi trường khu vực Nhà máy, chủng loại than…), vẫn còn tồn tại các yếu tố chủ quan từ thiết bị Nhà máy, do vậy Công ty cần phải có các giải pháp trọng tâm để điều chỉnh trong thời gian tới;
  • Số lần sự cố thiết bị vẫn còn cao, do vậy cần tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, năng lực của nhân sự thực hiện kiểm tra tình trạng thiết bị, đánh giá đúng hiện trạng thiết bị, từ đó đưa ra đề xuất sửa chữa khắc phục phù hợp;
  • Tăng cường phối hợp giữa Khối sửa chữa và Khối vận hành một cách mật thiết, đồng bộ, khoa học;
  • Về công tác sửa chữa: phát huy vai trò của các buổi kiểm điểm, đánh giá sự cố hàng tuần, nâng cao năng lực quản lý thiết bị nhằm phát hiện sớm và chủ động phòng ngừa sự cố;
  • Công tác quản lý quy trình, thiết bị: chuẩn hóa hồ sơ, thường xuyên cập nhật đánh giá thiết bị, thường xuyên xây dựng, cập nhật quy trình bảo dưỡng sửa chữa thiết bị;
  • Nhận thức và thực hiện đúng đắn vai trò của đội ngũ kỹ thuật viên phân xưởng vì họ có ảnh hưởng lớn và quan trọng tới hiệu quả hoạt động của phân xưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT đánh giá Công ty tại thời điểm này đang có một số thuận lợi nhất định về nguồn nguyên liệu than, giá thị trường hấp dẫn và nhu cầu phụ tải cao - là cơ hội cho việc phát cao cả 4 Tổ máy trong năm 2022. Tuy nhiên thực trạng hệ thống thiết bị bộc lộ nhiều kiếm khuyết, tiềm ẩn rủi ro cao trong hệ thồng tuần hoàn, hệ thống cung cấp than; ống lò; thiết bị van… chưa giải quyết triệt để có nguyên nhân từ công tác QLKT của Công ty chưa thực sự hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Từ đó, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Anh đề nghị: Công tác quản lý kỹ thuật tại Công ty cần phải thực hiện bài bản, có kế hoạch và điều phối khoa học. Lãnh đạo quản lý các cấp trong Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị rủi ro, giảm thiểu sự cố; phân giao phạm vi quản lý gắn với trách nhiệm cụ thể; tổ chức nghiên cứu chuyên sâu về thiết bị của Nhà máy; chú trọng đào tạo nhân lực bằng nhiều hình thức: đào tạo nội bộ, tổ chức đi trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các Nhà máy khác… Đặc biệt phải tiếp tục tuyên truyền thay đổi về văn hóa làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ CBCNV đối với công việc, phải thực sự cầu thị, nỗ lực vì hiệu quả chung;

Hội nghị bế mạc với tinh thần đồng thuận, quyết tâm của đội ngũ cán bộ Lãnh đạo quản lý và kỹ thuật viên, vận hành viên chủ chốt Công ty về việc nâng cao hiệu quả quản lý vận hành sửa chữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty./.


  • Phòng HCLĐ