202 cử tri Nhiệt điện Quảng Ninh tham gia bầu cử trưởng thôn Chân Đèo

Ngày 05/6, cử tri toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt đi bỏ phiếu bầu trực tiếp 1.452 trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có đại diện 202 cử tri tham gia bỏ phiếu trưởng thôn Chân Đèo.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có 202 hộ dân, cư trú tại Khu Quản lý vận hành và sửa chửa, thuộc địa bàn thôn Chân Đèo, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long. Với đại diện 202 cử tri, Khu quản lý vận hành và sửa chữa đã hoàn thành tốt việc tham gia bầu cử.

CBCNV QTP tham gia bỏ phiếu bầu cử Trưởng thôn Chân Đèo

Công tác tuyên truyền về bầu cử được Công ty hết sức quan tâm bằng nhiều hình thức như: thông báo đến từng hộ gia đình qua các phương tiện thông tin liên lạc; tổ chức theo từng tầng, từng toà nhà đảm bảo các hộ nắm bắt được nội dung, thời gian. Qua đó tạo điều kiện thuân lợi nhất để CBCNV Công ty nắm rõ ngày bầu cử trưởng thôn, đồng thời thực hiện quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân, thực sự là cánh tay nối dài của Đảng, là hạt nhân nòng cốt trong xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, qua đó, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Cuộc bầu cử được tổ chức thành công, ông Nguyễn Hồng Tráng – Bí thư chi bộ thôn Chân Đèo đã trúng cử Trưởng thôn Chân Đèo, nhiệm kỳ 2022 – 2025 với tỷ lệ 78.63%. Hiện ông Nguyễn Hồng Tráng đang là nhân viên phòng Hành chính và Lao động, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.


  • Phòng HCLĐ