EVN làm việc với Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh về việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động

Ngày 05/4/2018, đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do Ông Phạm Mạnh Thắng - Thành viên Hội đồng thành viên EVN, Tổ trưởng Tổ công tác cùng các Ban của EVN đã đến làm việc với Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) về việc thực hiện đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và tăng năng suất lao động (NSLĐ) của QTP.

Về phía Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), Ông Nguyễn Khắc Sơn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1, Ông Phùng Văn Sinh - Phó Tổng Giám đốc cùng các Ban của EVNGENCO1 tham dự cuộc họp.

Đoàn công tác của EVN và EVNGENCO1 làm việc với QTP về triển khai thực hiên đề án Nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện phía QTP Ông Ngô Sinh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết: Để triển khai thực hiện đề án theo Quyết định số 171/QĐ-EVN ngày 02/10/2015 của EVN về việc phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ giai đoạn 2016-2020 của Tổng Công ty Phát điện 1. Ngày 13/10/2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã phê duyệt “Đề án nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 1646/QĐ-NĐQN; Ngày 23/11/2016 phê duyệt chỉ tiêu suất hao nhiệt trong Đề án nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 1854/QĐ-NĐQN. Để triển khai thực hiện đề án QTP đã ban hành quyết định số 2279/QĐ-NĐQN ngày 30/12/2016 về việc củng cố Ban chỉ đạo xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ giai đoạn 2016-2020 của QTP đồng thời phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo. 

Theo đó để thực hiện đề án, ngay từ đầu Công ty đã triển khai nhiều giải phát nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ gắn với chỉ tiêu vận hành ổn định tin cậy, chỉ tiêu nâng cao hiệu quả SXKD, chỉ tiêu NSLĐ, chỉ tiêu về lành mạnh hóa tài chính.

Trong năm 2017 do ảnh hưởng của diễn biến thời tiết bất lợi: Mưa nhiều so với trung bình nhiều năm, nhu cầu phụ tải hệ thống với các Nhà máy nhiệt điện ở mức thấp, dẫn đến các Nhà máy nhiệt điện không được ưu tiên huy động, phải giảm công suất. Bên cạnh đó, trong tháng 10 năm 2017, thị trường phát điện cạnh tranh tạm ngừng hoạt động vì vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình vận hành sản xuất kinh doanh của Công ty, sản lượng điện sản xuất, thương phẩm chưa đạt so với kế hoạch đề ra, cụ thể như sau: Sản lượng điện sản xuất là 5,79 tỷ kWh, đạt 80,4% so với kế hoạch 2017, bằng 81,6% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng điện thương phẩm là 5,28 tỷ kWh đạt 81,1% so với kế hoạch 2017 và bằng 81,8% so với thực hiện năm 2016.

Do sản lượng điện sản xuất năm 2017 của Công ty không đạt nhưng bằng những nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty đã thực hiện tốt các giải pháp do đó các chỉ tiêu đề ra đạt theo nội dung của đề án như hệ số khả dụng thực hiện bằng 93,99% so với 88,63%; tỷ lệ dừng máy do sự cố là 1,75% so với 2,74%; tỷ lệ dừng máy do bảo dưỡng bằng 4,26% thấp hơn so với chỉ tiêu là 8,63%; tỷ lệ điện tự dùng 9,72% thấp hơn 9,92% theo đề án, chi phí vận hành bảo dưỡng (O&M) 362,7 triệu đồng thấp hơn chỉ tiêu giao trong đề án 424 triệu đồng; suất tiêu hao nhiệt bằng 10.936,42 kJ/kWh thấp hơn chỉ tiêu 11.118,92 kJ/kWh. Bên cạnh đó các chỉ tiêu về lành mạnh hóa tài chính so với chỉ tiêu trong đề án đều đạt.

Để bảo đảm tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ từ nay đến hết năm 2018 và giai đoạn 2019-2020, QTP đã đề ra các giải pháp nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Hoàn thiện mô hình, cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị, trình độ năng lực chuyên môn của CBCNV: Tăng cường công tác kiểm tra kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ đối với các chức danh, thực hiện đánh giá năng lực chuyên môn các chức danh một cách khách quan, minh bạch thông qua kết quả thi chức danh, nâng bậc được chấm trên phầm mềm, kết hợp với quá trình đào tạo thường xuyên theo chuyên đề hoặc đột xuất.

Thực hiện tốt công tác thị trường điện: Chủ động, linh hoạt vận hành các Tổ máy trong thị trường điện hoạt động chào giá, đảm bảo chỉ tiêu hiệu quả kinh tế. Đảm bảo tính khả dụng cao các Tổ máy, vận hành ổn định tin cậy. Đối với các đơn vị sửa chữa cần đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Giảm suất sự cố: Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình trạng vận hành an toàn, ổn định và tuổi thọ của thiết bị.

Nâng cao độ sẵn sàng, tin cậy trong vận hành: Thực hiện tốt công tác sửa chữa thường xuyên, cung cấp vật tư thiết bị kịp thời, chất lượng phục vụ sửa chữa thường xuyên phải được nâng cao trình độ tay nghề của thợ sửa chữa. Nâng cao khả năng nắm bắt, ngăn ngừa sự cố thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công tác sửa chữa, xử lý sự cố thiết bị.

Đảm bảo nguồn vốn của Công ty: Quản lý chặt chẽ các khoản mục chi phí phát sinh trong năm trên cơ sở các mục tiêu tối ưu hóa chi phí. Tận dụng tối đa các ưu thế trên thị trường phát điện cạnh tranh nhằm tối đa hóa doanh thu từ thị trường. Tối đa hóa lợi nhuận, phấn đấu đạt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Giai đoạn năm 2019 – 2020:

Hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý điều hành thực hiện. Thực hiện các giải pháp tài chính đồng bộ, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo tối ưu dòng tiền và nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch, giám sát đánh giá thực hiện kế hoạch; Bám sát kế hoạch sản lượng điện Qc giao hàng năm để từ đó đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác vận hành các Tổ máy với phương châm luôn đảm bảo đạt kế hoạch Qc đã được giao. Nâng cao hiệu quả quản lý lao dộng, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực.

Tiếp tục thúc đẩy các sáng tiến cải tiến kỹ thuật, lao động, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý. Củng cố thiết bị để nâng cao hệ số khả dụng của TM, sẵn sàng phát điện ở tải cao khi được Hệ thống huy động. Triển khai đồng bộ, quyết liệt kế hoạch tối ưu hóa chi phí trong mọi hoạt động của Công ty hàng năm, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Thực hiện tốt công tác thị trường điện, chào giá. Thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí và chương trình phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của EVN, Ông Nguyễn Khắc Sơn - Tổng giám đốc EVNGENCO1 đã nêu rõ những khó khăn thách thức, mục tiêu cụ thể cần thực hiện để nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ trong toàn Tổng Công ty Phát điện 1 nói chung và QTP nói riêng. Ông Nguyễn Khắc Sơn đã đánh giá cao tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ quản lý vận hành của đơn vị trong thời gian qua và đề nghị QTP cần tập trung các giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt công tác vận hành các Tổ máy an toàn liên tục, kinh tế mang lại hiệu quả từ sản xuất kinh doanh cho đơn vị, đảm bảo an toàn lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018. 

Qua quá trình kiểm tra đánh giá của đoàn công tác EVN cùng với những kết quả thực tế, Ông Phạm Mạnh Thắng - Thành viên Hội đồng thành viên EVN đã có những ý kiến kết luận và giải quyết nhiều vấn đề mấu chốt liên quan đến công tác quản lý vận hành Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ của QTP.

Lê Anh Tuấn – Văn phòng Công ty


  • Lê Anh Tuấn - VP. Công ty