Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thực hiện tốt Nghị quyết 10c/NQ-BCH về công tác ATVSLĐ

Đó là nhận định của Đoàn công tác Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong chương trình thực hiện khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn về “Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và Chỉ thị 04/CT-TLĐ ngày 13/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh ngày 2/8/2022 vừa qua.

Đoàn công tác Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

       Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 10c/NQ- BCH ngày 12/01/2017 và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ,  Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đó là, Chuyên môn thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật lao động về đảm bảo ATVSLĐ tại đơn vị: trang bị bảo hộ lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghiệp, kiểm định thiết bị, đánh giá phòng ngừa rủi ro, đào tạo về an toàn lao động, tỷ lệ TNLĐ trong Công ty ở mức rất thấp…Về phía Công đoàn Công ty cũng phát huy tốt vai trò của tổ chức: trực tiếp tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện công tác ATVSLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATVSLĐ, vận động thực hiện sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tích cực cải thiện môi trường làm việc ngày càng được cải thiện, triển khai đầy đủ các phong trào thi đua Xanh – sạch – đẹp, phong trào Công trình, phần việc cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tổ chức cuộc thi tuyền truyền tác hại rượu bia… với nhiều nội dung, tiêu chí có tính thiết thực. Trong các Hội nghị đối thoại định kì với người sử dụng lao động, Công đoàn Công ty đã tổng hợp ý kiến và đề xuất các nội dung mang lại lợi ích cho người lao động (NLĐ).

       Trong giai đoạn 2017-2022,  Công ty có 5 tập thể và 29 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1 khen thưởng có thành thích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ.

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty tham gia trả lời Phiếu khảo sát thực hiện Nghị quyết 10c/NQ- BCH

       Phát biểu tại Chương trình làm việc, ông Vũ Xuân Trung – Viện phó Viện An toàn vệ sinh Lao động – Trưởng đoàn công tác đánh giá cao những kết quả của của Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh trong thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH về công tác ATVSLĐ, đặc biệt Công ty đã tổ chức các phong trào thiết thực, có chiều sâu, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cũng như mang lại giá trị về công việc, sức khỏe của NLĐ./.


  • Phòng HCLĐ
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét