Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện: Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Kế hoạch số 63 - CV/ĐU của Đảng ủy Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, từ ngày 13/7/2022 - 15/7/2022 các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Bám sát văn bản chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long, Đảng ủy Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách, chỉ đạo Đại hội; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc rà soát, xây dựng phương án nhân sự; xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, nghị quyết Đại hội và tổ chức lấy ý kiến đảng viên; rà soát, chuẩn bị nội quy Đại hội, các biên bản, hướng dẫn trang trí khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo an toàn sản xuất điện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ cao, các tổ chức đoàn thể Công Đoàn, Đoàn thanh niên đều đạt danh hiệu đơn vị tiêu biểu xuất sắc được cấp trên khen thưởng. Thành tích mà các chi bộ đạt được góp phần tích cực vào phong trào thi đua và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy Công ty dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc

Đến dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ các đơn vị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Bí thư đảng ủy Công ty đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các chi bộ cần xác định nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung đẩy mạnh, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; Đẩy mạnh công tác thực hiện sáng kiến cải tiến kỹ thuật và Chuyển đổi số; Tăng cường đổi mới công tác kiểm tra giám sát; Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh toàn diện…vv… 

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã bầu Chi ủy và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo đúng quy trình, lựa chọn nhân sự có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất năng lực và uy tín. Đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Ban chi ủy Chi bộ phòng KHVT nhiệm kỳ 2022-2025

Tính đến ngày 15/7/2022 đã có 11/11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty tổ chức thành công Đại hội chi bộ.

Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp, kết quả của Đại hội là cơ sở, tiền đề quan trọng, động lực to lớn để mỗi cán bộ đảng viên trong Chi bộ không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Nghị quyết đã đặt ra, đưa Chi bộ phát triển ngày càng vững mạnh./.

Đại hội Chi bộ Phân xưởng Hóa

Đại hội Chi bộ Phân xưởng sửa chữa Cơ nhiệt

Đại hội Chi bộ Phòng Kỹ thuật

Đại hội Chi bộ Phòng Kế hoạch vật tư

Đại hội Chi bộ Phòng Tài chính Kế toán

Đại hội Chi bộ Phân xưởng Vận hành

Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính và Lao động

Đại hội Chi bộ Phân xưởng Nhiên liệu

Đại hội Chi bộ Phòng An toàn và Môi trường


  • Phòng HCLĐ