Hội nghị giao ban công tác ATVSLĐ quý II năm 2022

Chiều ngày 28/6/2022 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác An toàn vệ sinh lao động Quý II năm 2022. Hội nghị do ông Lê Việt Cường – Phó tổng giám đốc và ông Phạm Xuân Toàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì, tham dự hội nghị có đại diện phòng An toàn và Môi trường, Ban chấp hành Công đoàn Công ty cùng 46 An toàn vệ sinh viên Công ty.

 

Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác ATVSLĐ quý II năm 2022

Tại Hội nghị, ông Phạm Xuân Toàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã tổng hợp kết quả thực hiện công tác ATVSLĐ và hoạt động của Mạng lưới ATVSV Công ty. Theo đó, trong Quý II năm 2022, Công ty có nhiều hoạt động tiêu biểu: Triển khai Tháng Hành động an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân 2022 với chủ đề ““Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”; Thành lập Đội thi tham gia Hội thi CBAT, ATVSV giỏi Tổng công ty Phát điện 1 năm 2022 (kết quả: đạt giải Đội có Kỹ năng Hồi sinh tổng hợp xuất sắc và đạt giải khuyến khích toàn đoàn); Phát động thi đua Công trình, phần việc cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo ATVSLĐ”; Tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền tác hại của rượu, bia, chất có cồn. Các bài thi đã được tổng hợp đánh giá làm cơ sở khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì các hoạt động ATVSLĐ thường kỳ và tham gia cuộc thi “ Kiến thức ATVSLĐ qua mạng Internet” do Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức.

Tiếp đó, các đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ tại đơn vị, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho NLĐ.

  

Đại diện ATVSV báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Việt Cường – Phó Tổng giám đốc Công ty đánh giá công tác ATVSLĐ Công ty thời gian qua đã có nhiều tiến triển tích cực về đảm bảo an toàn lao động, mặt bằng thiết bị và cải thiện cảnh quan môi trường, điều kiện làm việc. Phó Tổng giám đốc Công ty đề nghị các đơn vị và mỗi ATVSV cần chủ động hơn nữa trong công tác đảm  bảo ATVSLĐ hàng ngày. Trên thực tế, nhiều nội dung cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn cho NLĐ đã được đơn vị xử lý hiệu quả, kịp thời thay vì báo cáo lên cấp trên chờ xử lý.

Hội nghị giao ban công tác ATVSLĐ được Công ty tổ chức định kỳ mỗi quý là dịp để Chuyên môn, Công đoàn và mạng lưới ATVSV Công ty kiểm điểm lại hoạt động,  đề các biện pháp khắc phục để triển khai công tác ATVSLĐ quý sau một cách hiệu quả hơn./.


  • Phòng HCLĐ