Nhiệt điện Quảng Ninh được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có 1 tập thể và 5 cá nhân vừa được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vì có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2020-2021.

     Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã ký Quyết định về việc tặng bằng khen Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho 107 tập thể và 395 cá nhân thuộc Tập đoàn Điện lực Việt nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2020-2021. Trong đó, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có Phân xưởng Vận hành và 05 cá nhân được vinh danh.Trong giai đoạn 2020-2021, tập thể Phân xưởng Vận hành đã luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo vận hành các Tổ máy an toàn, hiệu quả.

    Việc các tập thể và cá nhân của Công ty được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, góp phần  động viên, khuyến khích tinh thần làm việc mà còn thúc đẩy, tạo động lực cho cán bộ công nhân viên của Công ty luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.


  • Phòng HCLĐ
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét