Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 19/7/2022, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

      

Đoàn Chủ tịch chủ trì và các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

Tham dự Hội nghị sơ kết có ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, ông Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc Công ty, cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị và đại biểu CBCNV, NLĐ trong Công ty.

Sản lượng điện thương phẩm tăng so với cùng kỳ

Ông Lê Việt Cường – Phó TGĐ báo cáo Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022

Thay mặt Ban điều hành, ông Lê Việt Cường – Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo Hội nghị kết quả thực hiện nhiệm vụ SKXD 6 tháng đầu năm của Công ty. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện thương phẩm của Công ty sản xuất là 3.406 triệu kWh, bằng 102,2% so với cùng kỳ năm 2021. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản đạt kế hoạch đề ra (đạt 5/6 chỉ tiêu), đảm bảo đủ nguyên liệu than phục vụ sản xuất. Công ty đã bám sát thực hiện tốt chủ đề năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo hoạt động SXKD được an toàn, liên tục cũng như tích cực triền khai kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng vào trong SXKD. Công tác quản lý kho bằng mã QR đã cơ bản hoàn thành và tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu, đưa vào áp dụng từ 01/7/2022. Các hoạt động ATVSLĐ, PCCC, bảo vệ môi trường được Công ty duy trì, chú trọng thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra vi phạm do lỗi của Công ty khi các cơ quan thanh, kiểm tra chuyên ngành vào kiểm tra, kết luận. Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương, thưởng/phạt gắn liền với năng suất/hiệu quả lao động, nâng cao kỷ luật lao động, tăng cường ý thức trách nhiệm trong quản lý thiết bị của các vị trí chức danh vận hành. Tăng cường quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống của người lao động, cải tạo cảnh quan môi trường làm việc nhằm tạo động lực cho người lao động phát huy tối đa năng lực, đóng góp cho Công ty..

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Công ty còn một số tồn tại, khó khăn như: một số gói thầu phục vụ sản xuất bị chậm so với kế hoạch để ra, hồ sơ quyết toán dự án NMNĐ Quảng Ninh 2 hiện vẫn đang chờ cấp trên thẩm tra, phê duyệt…

 Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Mặc dù hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022 Công ty có nhiều khả quan, tuy nhiên đánh giá hoạt động 6 tháng cuối năm của Công ty là nặng nề và gặp nhiều khó khăn: Công ty triển khai thực hiện công tác sửa chữa lớn Tổ máy số 1, giá nguyên, nhiên vật liệu, vật tư dự kiến tăng cao, chính sách ưu tiên sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, thủy điện …

Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và Kế hoạch cả năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao, Hội nghị đã thảo luận, đề ra các phương hướng và giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, trong đó trọng tâm là: đảm bảo tính khả dụng cao các Tổ máy, vận hành các Tổ máy an toàn, liên tục và tham gia tích cực, chủ động, hiệu quả Thị trường phát điện nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế ở mức cao nhất cho Công ty; Đẩy nhanh các bước chuẩn bị nhằm đảm bảo thực hiện công tác đại tu Tổ máy số 1 theo đúng kế hoạch đã đăng ký với Trung tâm điều độ Quốc gia; Đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất/hoàn thành kế hoạch năm 2022; Tăng cường công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, khắc phục khiếm khuyết còn tồn tại nhằm đảm bảo tính khả dụng của Tổ máy, giảm suất hao nhiệt cũng như chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch mùa khô năm 2023; Tiếp tục tập trung thực hiện chủ đề năm và hoàn thành các nội dung trong kế hoạch chuyển đổi số năm 2022; Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp nêu trong Đề án nâng cao độ tin cậy, hiệu suất vận hành Nhà máy đã được phê duyệt tháng 6/2022.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty chúc mừng những kết quả tích cực mà tập thể Lãnh đạo, CBCNV Công ty đã đạt được trong 6 tháng vừa qua. Trong bối cảnh phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, để hoàn thành tốt nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty, Chủ tịch HĐQT đề nghị Ban điều hành Công ty cần nhận diện, đi sâu vào những tồn tại trong công tác quản trị và vận hành, xây dựng, tổ chức thực hiện các giải pháp một cách thiết thực, khả thi với tinh thần đổi mới, cầu thị. Tiếp tục xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới thông quan đánh giá, bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp với công việc, văn hóa “chịu trách nhiệm” ở các cấp quản lý và từng vị trí công việc.

Ông Phạm Xuân Toàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động thi đua

Cũng trong Hội nghị, ông Phạm Xuân Toàn – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã  lên phát động Thi đua 6 tháng cuối năm 2022, kêu gọi tập thể CBCNV, NLĐ Công ty đoàn kết, nỗ thực hiện nhiệm vụ SXKD với tinh thần quyết tâm, động lực và khí thế cao, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty./.


  • Phòng HCLĐ