Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu “Cung cấp văn phòng phẩm năm 2019’’

Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu “Cung cấp văn phòng phẩm năm 2019”.

- Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

+ Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh.

+ Công ty cổ phần sách và văn hóa phẩm Quảng Lợi.

+ Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Minh Lâm.

Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu “Cung cấp văn phòng phẩm năm 2019”.

+ Thời gian nhận bản yêu cầu báo giá: Từ ngày 06/3/2019 đến trước 9 giờ 30 phút 11/3/2019(trong giờ hành chính).
Các Tin khác