Thiếu niên nhi đồng chính là những chủ nhân tương tai của đất nước, đồng thời, quan tâm các cháu thiếu niên nhi đồng chính là chăm lo cho đời sống của NLĐ Công ty. Bởi vậy trong những năm qua, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã xây dựng và thực hiện tốt các chính sách quan tâm các cháu thiếu...










Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc Công ty tại Hội nghị giao ban công tác An toàn vệ sinh lao động Quý I năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh. Hội nghị được tổ chức chiều ngày 17/3/2021, có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, Ban thường vụ Công đoàn Công ty và...


Số lượt truy cập 1.349.200

Đang trực tuyến 39