Nhằm kiểm tra, đánh giá tính thực tiễn của phương án chữa cháy, thực trạng trang thiết bị chữa cháy và khả năng chữa cháy của CBCNV trong Công ty, đồng thời làm cơ sở tổ chức hiệp đồng chiến đấu của nhiều lực lượng tham gia xử lý, ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ tại Công ty, sáng ngày 11/01/2020,...Chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, người lao động là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, sẻ chia với đoàn viên Công đoàn, người lao động và gia đình, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo… Đây là một trong những hoạt động được...


Đây là kết quả vừa được Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố về danh sách và thứ hạng của 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019.


Năm 2019, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức về áp lực duy trì độ khả dụng rất lớn đối với các tổ máy, ảnh hưởng của yếu tố khách quan đến hiệu suất các Tổ máy nhưng Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt mức sản lượng, doanh thu và lợi...


Truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” luôn là đạo lý sống, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa.


Số lượt truy cập 386.220

Đang trực tuyến 7