Trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, đào tạo trực tuyến đang là xu thế tất yếu. Nhiệt điện Quảng Ninh đang áp dụng chuyển đối số vào đào tạo nguồn nhân lực với mục tiêu nâng cao hiệu quả đào tạo, từng cá nhân tự nâng cao năng lực, rèn luyện kỹ năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bối...


Chiều 10/11, tại Quảng Ninh, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình "10 nghìn sáng kiến" và sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị.


Với mục tiêu xây dựng văn hóa học tập chủ động trong toàn thể CBCNV Công ty để từng cá nhân tự nâng cao năng lực, rèn luyện kỹ năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam và trên toàn thế giới; tạo ra môi trường học tập tích cực...


Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số (CĐS) năm 2023 gồm 10 nhiệm vụ theo Kế hoạch CĐS của Tổng công ty Phát điện 1 giao và 5 nhiệm vụ Công ty chủ động thực hiện nhằm đẩy mạnh triển khai và áp dụng chuyển đổi số trên mọi mặt lĩnh vực của Công ty: sản xuất, đầu tư xây...


Nhằm thống nhất nhận thức chung về chuyển đổi số, phân biệt rõ giữa ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Ban biên tập xin giới thiệu bài viết của của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.


Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và nỗ lực của các cấp Chuyên môn và Công đoàn, sự hưởng ứng nhiệt tình của tập thể NLĐ, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực...


Với việc thay đổi cách tổ chức, cách làm việc, phương thức sản xuất phù hợp với xu hướng tất yếu trong cuộc cách mạng 4.0, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã và đang đặt mục tiêu thực hiện nâng cao chất lượng các hạng mục trong Kế hoạch Chuyển đổi số đã đề ra.


Số lượt truy cập 3.896.547

Đang trực tuyến 54