Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu cung cấp vật tư điện phát sinh tháng 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu cung cấp vật tư điện phát sinh tháng 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

  • Công ty cổ phần thương mại và tư vấn công nghệ Minh Anh;
  • Công ty cổ phần tự động hóa AMETECH;
  • Công ty CP Thương mại và kỹ thuật Vintec.

Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu cung cấp vật tư điện phát sinh tháng 1 năm 2019.

Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 08 giờ 30 phút ngày 12/02/2019, đến 10 giờ 00 phút ngày 18/02/2019 (trong giờ hành chính).
Các Tin khác