Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Sửa chữa phục hồi van MOOG phát sinh tháng 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Sửa chữa phục hồi van MOOG phát sinh tháng 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

  • Công ty cổ phần kinh doanh thương mại và dịch vụ Hà Nội;
  • Công ty cổ phần công nghệ và thương mại Đông Bắc Á;
  • Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Vintec.

Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Sửa chữa phục hồi van MOOG phát sinh tháng 1 năm 2019.

Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 8 giờ ngày 12/02/2019 đến 10 giờ 30 phút ngày 19/02/2019 (trong giờ hành chính).
Các Tin khác