Thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp than hoạt tính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019"

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời thầu gói thầu "Cung cấp than hoạt tính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019" như sau:

 • Tên gói thầu: Cung cấp than hoạt tính;
 • Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2019;
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
 • Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2019;
 • Loại Hợp đồng: Trọn gói;
 • Thời gian thực hiện Hợp đồng: Từ khi ký Hợp đồng đến 31/12/2019.
 • Thời gian phát hành E-HSMT: 10h15 ngày 29/01/2019 đến 09h00 ngày 22/02/2019 (trong giờ hành chính).
 • Địa điểm bán HSMT: Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
 • Giá bán 1 bộ HSMT: Miễn phí.
 • Bảo đảm dự thầu: trị giá 12.000.000 VND (Bằng chữ: Mười hai triệu đồng chẵn) bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 22/02/2019.
Các Tin khác