Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp van gia công phát sinh tháng 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp van gia công phát sinh tháng 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh mời các Nhà thầu:

  • Công ty cổ phần cơ khí đúc Việt Nam;
  • Công ty cổ phần vật tư thiết bị công nghiệp HAVI;
  • Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây lắp và thương mại ATC.

Tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Cung cấp van gia công phát sinh tháng 1 năm 2019.

Thời gian phát hành yêu cầu báo giá: từ 8 giờ ngày 12/02/2019 đến 15 giờ 45 phút ngày 19/02/2019 (trong giờ hành chính).
Các Tin khác