Đối thoại định kỳ Quý 3 năm 2019

Ngày 27/9/2019, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ Quý 3 năm 2019 giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động.

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại định kỳ Quý 3 năm 2019

           Tham gia Hội nghị, đại diện cho người sử dụng lao động có đồng chí Ngô Sinh Nghĩa - Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty, cùng các đồng chí là Trưởng các đơn vị chuyên môn.

          Về phía đại diện người lao động có đồng chí Phạm Xuân Toàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thanh tra nhân dân và các đồng chí thành viên Ban đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ được bầu tại Hội nghị người lao động năm 2019.

           Cũng tại Hội nghị, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành Công ty thông báo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2019, trong đó nêu rõ những khó khăn đã gặp phải trong thời gian qua và tổng quan nhiệm vụ trong thời gian tới … để Công đoàn phổ biến đến đông đảo cán bộ, công nhân viên toàn Công ty nắm được. Đồng chí Ngô Sinh Nghĩa cũng đề nghị người lao động trong toàn Công ty tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lao động sản xuất, chủ động sáng tạo vượt mọi khó khăn, thách thức, tuân thủ các Nội quy, Quy định, Quy trình, qua đó sát cánh cùng Lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

           Thay mặt người lao động, đồng chí Phạm Xuân Toàn - Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Công ty cam kết sẽ đồng hành cũng ban lãnh đạo Công ty tuyên truyền, phổ biến tới người lao động chấp hành tốt các Nội quy, Quy định của Công ty, góp phần xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững.

           Chuyển sang phần giải đáp các ý kiến, kiến nghị của Người lao động do Công đoàn Công ty tổng hợp chuyển tới, đồng chí Phó Tổng giám đốc Công ty đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn nghiên cứu và trả lời thấu đáo các kiến nghị của người lao động, trong đó tập trung vào các nội dung: cải thiện chất lượng bữa ăn giữa ca, lựa chọn mặt hàng bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật và chế độ đối với bộ phận lao động hợp đồng ngắn hạn… Lãnh đạo Công ty và các phòng chuyên môn đã giải đáp hầu hết các ý kiến, kiến nghị của người lao động. Hội nghị đối thoại định kỳ Quý 3 năm 2019 Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong Công ty./.

 


  • Lê Anh Tuấn - Nguyễn Thị Nga (HCLĐ)