Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực Tiếng anh cho CBCNV

Ngày 9/8/2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã diễn ra buổi Kiểm tra - đánh giá năng lực Tiếng anh cho CBCNV Công ty do Trung tâm Anh ngữ Language Link phối hợp thực hiện.

            Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Công ty nhằm giúp CBCNV trong Công ty nâng cao năng lực tiếng Anh, tăng cường trao đổi trong công việc chuyên môn với các đối tác nước ngoài cũng như trong các hoạt động giao tiếp hàng ngày, từ đó nâng cao năng lực tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo Công ty.

CBCNV làm bài test 40 phút trên giấy

            Trên cơ sở kết quả của đợt kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh của CBCNV, từ đó phân loại học viên và xây dựng giáo trình đào tạo phù hợp đối với học viên. Học viên tham gia kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh sẽ làm 01 bài kiểm tra (test) trên giấy với thời lượng 40 phút và 01 bài phỏng vấn trực tiếp với giáo viên của trung tâm Anh ngữ Language Link.

Phỏng vấn trực tiếp với giáo viên Trung tâm Language Link.

           Với hơn một trăm (100) CBCNV tham gia, buổi kiểm tra diễn ra nghiêm túc và thành công tốt đẹp.


  • Bùi Thùy Ninh - P. HC&LĐ