Cần phát huy hơn nữa tính chủ động của mạng lưới ATVSV Công ty

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc Công ty tại Hội nghị giao ban công tác An toàn vệ sinh lao động Quý I năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh. Hội nghị được tổ chức chiều ngày 17/3/2021, có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, Ban thường vụ Công đoàn Công ty và toàn bộ các cán bộ an toàn, an toàn vệ sinh viên Công ty.

       

     Tại Hội nghị, các đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ tại đơn vị, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho NLĐ và kết quả  giải quyết kiến nghị, đề xuất. Theo đó, công tác ATVSLĐ toàn Công ty Quý I năm 2021 đã đi vào cơ bản thực hiện tốt và đạt được những kết quả tích cực: toàn Công ty không xảy ra vụ tai nạn lao động, mất an toàn nghiêm trọng nào; hoạt động mạng lưới ATVSV đi vào nề nếp; tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSV và tham gia cuộc thi “Kiến thức ATVSLĐ qua mạng internet” do Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức, Chuyên môn và Công đoàn phối hợp phát động Tết trồng cây phủ xanh mặt bằng Công ty. Nhiều kiến nghị về cải thiện điều kiện môi trường làm việc, đảm bảo an toàn cho NLĐ như sửa chữa, lắp đạt hệ thống chiếu sáng các vị trí,  sửa chữa thang máy Tổ máy số 1,2, làm sàn thao tác khu vực Tổ máy số 2… đã được các cấp Chuyên môn Công ty tiếp thu, xử lý.

       Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động ATVSLĐ trong Công ty vẫn còn những hạn chế sau: công tác vệ sinh thiết bị, mặt bằng tại nhiều vị trí làm việc chưa đạt yêu cầu đề ra, một số nội dung công tác ATVSLĐ (như tuyên truyền về tác hại của rượu bia) chưa được triển khai bằng hoạt động cụ thể tại đơn vị ...

       Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Sinh Nghĩa - Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo: Để nâng cao chất lượng hoạt động ATVSLĐ trong Công ty, thời gian tới, mỗi đơn vị phải xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện và đánh giá hiệu quả; Phòng An toàn và Môi trường xây dựng biểu mẫu về kế hoạch và báo cáo công tác ATVSLĐ để các đơn vị thống nhất thực hiện; Mỗi ATVSV cần phát huy hơn nữa vai trò của mình, đặc biệt là cần chủ động, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, đội, phân xưởng chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân. Thời gian tới, Công ty sẽ tổ chức một số chương trình tham quan, học tập về công tác ATVSLĐ tại các Nhà máy điện Nghi Sơn, Nhà máy điện Mông Dương./.


  • Vũ Thị Hồng Thanh - CĐ Công ty