QTP tăng cường công tác phòng,chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh thành khác, để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Công ty (BCĐ) đã tăng cường các biện pháp tập trung phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo an toàn, duy trì sản xuất ổn định.

CBCNV Công ty thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, hạn chế tối đa đi ra khỏi nhà trừ các trường hợp cần thiết; tuyệt đối tuân thủ thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Tổ chức đo thân nhiệt các trường hợp ra/vào Công ty

Công ty đã tổ chức đo thân nhiệt, giám sát chặt các trường hợp ra/vào Công ty và Khu QLVH≻ Hạn chế tối đa khách đến làm việc trực tiếp tại Công ty; Có chế độ làm việc thích hợp đối với từng đơn vị trong Công ty; Thường xuyên cập nhật danh sách CBCNV đơn vị có liên quan đến các ca bệnh đã công bố (từ F1 đến F4) và những người có liên quan, đi đến/đi qua vùng có dịch.

CDC Quảng Ninh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại Khu QLVH&SC

Theo đó, chiều ngày 01/02/2021 các trường hợp liên quan đến vùng dịch đã được CDC Quảng Ninh kịp thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại Khu QLVH&SC, đảm bảo an toàn cho CBCNV tại Công ty.

Đồng thời, thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNGENCO1, Công ty đã khẩn trương lập phương án bố trí sẵn sàng lực lượng trực tiếp sản xuất nghỉ tập trung sau ca làm việc, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất thiết yếu để sẵn sàng ứng phó với tình huống cách ly theo phương án phòng, chống dịch, đảm bảo sẵn sàng nguyên, nhiên vật liệu và các nguồn lực khác cho sản xuất, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

VB chỉ đạo số 225/EVNGENCO1-TCNS của EVNGENCO1 về việc khẩn cấp phòng chống dịch Covid-19

 


  • Phòng HCLĐ