Nhiệt điện Quảng Ninh sản xuất trên 4 tỷ kWh điện trong 6 tháng đầu năm 2023

Trong tình hình thời tiết năm nay mùa khô kéo dài với nhiều đợt nắng nóng cao điểm, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã hoạt động với công suất cao để cung ứng điện, đáp ứng huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Phòng Điều khiển trung tâm Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

Sản lượng vượt 110% so với cùng kỳ năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã sản xuất được 4.130 triệu kWh, đạt bằng 110% so với cùng kỳ năm 2022 và hoàn thành 55% kế hoạch sản lượng cả năm 2023. Hiện nay cả bốn tổ máy của Công ty đang vận hành ổn định và phát sản lượng theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

 

Công ty tích cực phối hợp Nhà cung cấp nhiên liệu than đáp ứng cho hoạt động sản xuất điện

Để đảm bảo hoạt động sản xuất, Công ty thường xuyên bám sát, phối hợp tích cực, đôn đốc các đơn vị cung cấp than, nên đã đáp ứng đủ nhu cầu vận hành các tổ máy theo huy động của Hệ thống, đồng thời duy trì lượng than tồn kho ở mức an toàn.

Cùng với đó, Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, giảm thiểu sự cố, kịp thời giải quyết các khiếm khuyết phát sinh, tăng hiệu suất phát của các tổ máy, đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng tốt phương thức huy động.

Đảm bảo hiệu quả hoạt động 6 tháng cuối năm

Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng điện trong thời gian các tháng tiếp theo trong năm 2023, Công ty tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch năm 2023 nhằm chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng kịp thời vật tư thiết bị phục vụ công tác vận hành, sửa chữa bảo dưỡng cho các tổ máy liên tục, an toàn, ổn định. Công ty đang thúc đẩy hoạt động ứng dụng chuyển đổi số, phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, tối ưu hóa chi phí vận hành.

Trong các tháng cuối năm Công ty thực hiện đại tu Tổ máy số 2, hiện nay Công ty chủ động rà soát, chuẩn bị các điều kiện liên quan và đôn đốc tiến độ thực hiện hợp đồng của các nhà thầu, phấn đấu sẵn sàng thực hiện công tác sửa chữa lớn theo đúng lịch được duyệt và phấn đấu hoàn thành mức sản lượng kế hoạch cả năm 2023 là là 7,5 ti kWh./.

 


  • Phòng HCLĐ