Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh họp phiên thứ 6 năm 2019.

Ngày 06/11/2019, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã tổ chức họp Hội đồng quản trị phiên thứ 06 năm 2019, cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT. Tham dự cuộc họp có các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các phòng, Quản đốc các phân xưởng trong Công ty.

Chủ tịch HĐQT Trần Việt Anh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT đã đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm và đưa ra các định hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch 2 tháng cuối năm 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Kết thúc 10 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu SXKD chính Công ty cơ bản đáp ứng các chỉ tiêu kế hoạch, tuy nhiên còn một số chỉ tiêu KTKT chính chưa đạt so với kế hoạch như tỷ lệ ngừng máy do sự cố, suất tiêu hao than, suất chi phí than, suất hao nhiệt.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, HĐQT yêu cầu Ban Điều hành, các đơn vị trong Công ty tập trung mọi nguồn lực vào sản xuất; thực hiện mọi biện pháp để giảm suất hao than; đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định ở công suất tối đa; giảm thiểu suất sự cố; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người lao động, gắn trách nhiệm của từng người lao động với hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Cũng tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhất trí thông qua nhiều nội dung quan trọng như:sơ bộ kế hoạch SXKD năm 2020, kế hoạch SCL năm 2020, định biên lao động Công ty,... Kết thúc phiên họp, HĐQT nhất trí về định hướng hoạt động của HĐQT nói riêng và QTP nói chung với nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng cuối năm 2019 đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2019.

 

 


  • Phòng HCLĐ