EVNGENCO1 đánh giá cao tình hình thực hiện kế hoạch 10 tháng đầu năm 2021 của Nhiệt điện Quảng Ninh.

Sáng ngày 04/11/2021, Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) do ông Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 dẫn đầu, các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các ban EVNGENCO1 đã làm việc với Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) về tình hình thực hiện kế hoạch 10 tháng đầu năm 2021 và công tác xây dựng kế hoạch năm 2022 của đơn vị.

Đoàn công tác EVNGENCO1 làm việc với QTP về tình hình thực hiện kế hoạch 10 tháng đầu năm 2021 và công tác xây dựng kế hoạch năm 2022 của đơn vị

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO1 tại QTP đã báo cáo Đoàn công tác Tổng công ty về tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2021 của Công ty. Theo đó, tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của QTP gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm nhu cầu sử dụng điện suy giảm, giá thị trường giảm sâu, nguyên vật liệu đầu vào tăng ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD nói chung và tiến độ sửa chữa lớn TM4 nói riêng; Nhà máy tiếp tục chịu ảnh hưởng của các yếu tố khách quan: lưu lượng và nhiệt độ nước đầu vào kênh tuần hoàn, bồi lắng lòng kênh, … làm chân không bình ngưng tăng, làm giảm hiệu suất của chu trình nhiệt..

 

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT QTP, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO1 tại QTP báo cáo tại cuộc họp

Tuy nhiên bằng sự cố gắng và thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên kết thúc 10 tháng đầu năm 2021 QTP đã có chuyển biến tích cực, cụ thể: Sản lượng điện thương phẩm 10 tháng đầu năm 2021 đạt 5,49 tỷ kWh; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt so với kế hoạch giao và giảm so với cùng kỳ năm trước; giá cổ phiếu của QTP tăng rõ rệt …

QTP hoàn thành SLC TM4 sau gần 60 ngày triển khai thực hiện với các nhà thầu

QTP tiến hành sửa chữa lớn Tổ máy số 4 (SCL TM4) từ ngày 02/8/2021, sau gần 60 ngày triển khai thực hiện với các nhà thầu, tính đến thời điểm hiện tại, các thiết bị tổ máy sau đại tu vận hành ổn định, đồng thời giám sát chặt chẽ quá trình chạy tin cậy để xử lý kịp thời các khuyết điểm, đáp ứng thông số kỹ thuật của hệ thống thiết bị.

Thực hiện chủ đề năm 2021 của EVN và đề án kế hoạch chuyển đổi số (CĐS) trong EVNGENCO1, QTP đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc CĐS QTP, xây dựng kế hoạch CĐS giai đoạn 2021-2022 để triển khai thực hiện; định kỳ hàng tháng họp rà soát, theo dõi. Theo đó, trong 10 tháng đầu năm 2021, QTP đã thực hiện được một số nội dung như: Hoàn thành tải quy trình vận hành theo hệ thống thiết bị lên phần mềm PMIS; Triển khai phần mềm nhật ký vận hành điện tử áp dụng với Chức danh Trưởng ca; Hoàn thành module “ Tính toán online hiệu suất Lò hơi, tuabin trên DCS” áp dụng với Tổ máy số 1 và Tổ máy số 2…..

Ngoài ra, công tác khắc phục các kiếm khuyết, củng cố máy móc thiết bị đã từng bước được cải thiện; CBCNV đã nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và cố gắng, nỗ lực, trong thực hiện công việc; công tác quản trị được chú trọng và nâng cao; Quy chế phân phối tiền lương đối với CBCNV trong QTP được sửa đổi bổ sung hoàn thiện theo hướng 3P với mục tiêu khuyến kích đội ngũ lao động chất lượng cao, gắn người lao động với vị trí chức danh, năng lực, khối lượng, chất lượng thực hiện công việc cũng như mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân và từng đơn vị.

Bên cạnh đó, QTP tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nội dung công việc khác liên quan theo tình hình diễn biến của dịch Covid - 19 trên cơ sở các chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp thẩm quyền. Tính đến ngày 27/10/2021, cơ bản 100% CBCNV tiêm xong mũi 2, đảm bảo an toàn sản xuất trước dịch bệnh Covid-19.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, trong 2 tháng cuối năm, đặc biệt tiếp tục chú trọng tăng cường công tác sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, thực hiện khắc phục tối đa các khiếm khuyết còn tồn tại nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đ/c Nguyễn Tiến Khoa– Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

 Phát biểu chỉ đạo và kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tiến Khoa– Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 đã đánh giá cao sự cố gắng của tập thể CBCNV, NLĐ Công ty. Đồng thời, chỉ đạo QTP đẩy nhanh tiến độ đào tạo nhận thức chuyển đổi số; Cân đối vốn dài hạn, đầu tư nâng cấp, tính toán về cổ tức, tái đầu tư; Chú trọng quan tâm đời sống của người lao động, cải tạo cảnh quan, môi trường làm việc; Cập nhật chương trình, có kế hoạch nâng cấp các hệ thống, đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

 Cũng tại buổi làm việc, Đoàn công tác của EVNGENCO1 đã đến thăm hỏi, động viên, khích lệ tinh thần người lao động, CBCNV QTP.

  

Đoàn công tác của EVNGENCO1 đã đến thăm hỏi, động viên, khích lệ tinh thần NLĐ, CBCNV QTP.


  • Phòng HCLĐ