QTP tham gia diễn tập tình huống khi có ca mắc Covid-19 trên địa bàn phường Hà Khánh

Ngày 27/8/2021, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) tham gia diễn tập tình huống khi có ca mắc Covid-19 trên địa bàn phường Hà Khánh.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, với số lượng ca mắc mỗi ngày một lớn, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế, sức khỏe con người. Thực hiện Quyết định số 2787/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn các phương án phòng chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp; Để chủ động trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống lây nhiễm, đảm bảo an toàn sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt “mục tiêu kép” trong doanh nghiệp, UBND phường Hà Khánh đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tổ chức diễn tập tình huống giả định khi có ca mắc Covid-19 tại các doanh nghiệp.

Nội dung diễn tập: QTP báo cáo nhanh BCĐ phòng chống Covid-19 phường Hà Khánh về ca nghi nhiễm tại Công ty

Tham gia hoạt động diễn tập có Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Khách sạn Minh Tân, Tổ phòng chống dịch Khu 5 phường Hà Khánh và lực lượng phòng, chống Covid-19 của phường Hà Khánh.

Nội dung diễn tập: Tiến hành thu dung F1 tại QTP đưa về khu cách ly tập trung tại KS Minh Tân

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của QTP đã lên kế hoạch, tập trung lực lượng phối hợp với UBND phường Hà Khánh tham gia hoạt động diễn tập để rút kinh nghiệm trong phương pháp điều hành và thực hiện nhiệm vụ vủa lực lượng phòng, chống dịch Công ty; cũng như nắm rõ được các bước thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 khi xuất hiện có F0. Đồng thời xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của QTP là thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh vừa sản xuất, đảm bảo các tổ máy sẵn sàng tham gia phát điện khi có yêu cầu.

Nội dung diễn tập: Tiến hành thu dung F1 tại QTP đưa về khu cách ly tập trung tại KS Minh Tân

Hoạt động diễn tập được tổ chức phù hợp với tình hình và khả năng các tình huống có thể xảy ra nhằm nâng cao sự phối hợp, tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng, chống dịch Covid-19 của các lực lượng phòng, chống dịch tại doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Thông qua diễn tập, nâng cao năng lực lãnh đạo và thực hành phòng chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp theo tinh thần 4 tại chỗ. Đồng thời, đánh giá khả năng xử lý tình huống, hoàn thiện kỹ năng thực hành chuyên môn, giúp doanh nghiệp có thêm kinh nghiệm thực tế trong phòng chống dịch gắn với tổ chức quản lý, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

 


  • Phòng HCLĐ