Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức Khóa đào tạo về Văn hóa doanh nghiệp

Trong 02 ngày 12 và 13/12/2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức Chương trình đào tạo Văn hóa doanh nghiệp dành cho CBCNV Công ty với chủ đề “Từ kế hoạch đến thực thi VHDN”.

Chương trình đào tạo VHDN năm 2023 của Công ty

Chương trình đào tạo tập trung vào các chủ đề chính bao gồm: phổ biến tài liệu Văn hóa EVN và hành trình văn hóa EVN, Tài liệu Văn hóa EVNGENCO1 và các nét văn hóa tiêu biểu  Nhân – Tâm – Đồng – Tiến – Trí – Bền…, các nền tảng các giá trị văn hóa và yếu tố  cần có để Công ty phát triển bền vững, trang bị kỹ năng xây dựng kế hoạch đến thực thi các giá trị văn hóa đối với cấp độ tổ chức và từng cá nhân…

   

Các học viên được tham gia các hoạt động trải nghiệm xây dựng đội nhóm làm việc

Khóa học diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thực thi VHDN hấp dẫn, tạo sự hào hứng cho các học viên. Khóa học đã giúp các học viên hiểu sâu sắc hơn về những thay đổi cần thiết trong cách nghĩ, cách làm việc, tâm thế tích cưc của mỗi cá nhân để hướng đến hoàn thành mục tiêu chung và xây dựng Văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh cho Công ty.

Đào tạo văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là hoạt động được các cấp lãnh đạo trong Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đặc biệt quan tâm và tổ chức dưới nhiều hình thức. Việc nâng cao kiến thức VHDN giúp tạo ra một môi trường làm việc có sự gắn kết, giúp mỗi CBCNV luôn có tinh thần cống hiến cao nhất; phát huy tối đa khả năng, cải thiện năng suất và hiệu suất làm việc. 


  • Phòng HCLĐ