Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ngày 30/12/2022, Đảng ủy Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

        

     Năm 2022, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy Hạ Long, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng uỷ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong lãnh đạo, Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Công ty; xây dựng đội ngũ cán bộ; củng cố tổ chức xây dựng Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên… với các thành tựu tiêu biểu: đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế và đời sống nhân dân và đóng góp ngân sách Nhà nước; hoạt động SXKD có hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động Công ty; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, Đại hội Công đoàn Công ty khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027; kết nạp 21 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên hơn 200 người; 71 đảng viên Công ty  tốt nghiệp khóa đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị-hành chính,  công tác an toàn vệ sinh lao động có nhiều chuyển biến rõ rệt…

Đồng chí Ngô Sinh Nghĩa - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị

      Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nghị đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong năm 2023 đó là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025; Đảm bảo tính khả dụng, sẵn sàng của các Tổ máy, đáp ứng tốt nhất nhu cầu huy động và điều độ của Hệ thống điện; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KTKT theo dự kiến kế hoạch mục tiêu đề ra; tăng cường, chủ động kiểm soát, không để xảy ra sự cố ngừng máy; bám sát diễn biến thị trường, diễn biến thời tiết, phương thức huy động trên Hệ thống điện để chủ động, linh hoạt trong chào giá nhằm tối ưu hiệu quả SXKD của Công tyTiếp tục thực hiện Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty phát điện 1 về việc nâng cao chất lượng hoạt động công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường trong Tổng công ty phát điện 1 và Lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự năm 2023; Tiếp tục Phát động phong trào thi đua Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại tu Tổ máy hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch năm 2023;  Rà soát, kiện toàn lại tổ chức bộ máy và cán bộ lãnh đạo quản lý; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; bổ sung, quy hoạch cán bộ đáp ứng theo yêu cầu mới…

 

       Đại diện các Chi bộ trình bày tham luận tại Hội nghị

      Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu tham luận về nội dung công tác lãnh đạo của Đảng năm 2022 và đề xuất một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023. Các ý kiến tham luận tập trung vào những vấn đề quan trọng như công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh (Chi bộ Tài chính Kế toán), công tác phát triển Đảng (Chi bộ Hành chính và Lao động), nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật người đảng viên (Chi bộ Phân xưởng Vận hành), nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng; theo dõi nắm bắt tình hình, diễn biến và định hướng tư tưởng chính trị đối với cán bộ, đảng viên, NLĐ  (Chi bộ Phân xưởng Hóa)...

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu kết luận Hội nghị

      Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐQT Công ty đánh giá những kết quả công tác năm 2022 mà Đảng bộ  Công ty đã đạt được như trên là nhờ có sự đoàn kết nhất trí cao của các tập thể, cá nhân trong toàn đảng bộ, sự lỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, NLĐ trong Công ty. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023 là rất nặng nề, đó là triển khai, thực hiện tốt hoạt động SXKD, có hiệu quả, hoàn thành tốt công tác công tác sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa lớn các tổ máy, duy trì hoạt động các tổ máy thường xuyên, liên tục đảm bảo yêu cầu hệ thống điện Quốc gia, duy trì, nâng cao thu nhập, đời sống văn hóa, tinh thần cho đảng viên, người lao động. Phát huy kết quả đạt được năm 2022, đồng chí đề nghị năm 2023, Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chuyên môn triển khai thực hiện tốt chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” với mục tiêu tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững; đẩy nhanh chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2023.

      Nhân dịp này, Đảng ủy Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2022./.


  • Phòng HCLĐ
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét